Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.06.2010
Дата публікації 01.07.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне підприємство "Городище-Пустоварівський бурякорадгосп"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, м.Пустоварівка, в.Радгоспна, б.14
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0026957996
E-mail* VATGPB@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00385922
1.4. Місцезнаходження емітента
09310 Київська обл., Володарський р-н, с. Городище-Пустоварiвка Радгоспна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(04569)5-79-96 не має
1.6. Електронна поштова адреса емітента
VATGPB@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://www.stockmarket.gov.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Мозговий Володимир Миколайович (Паспорт: серія СН номер 926428 виданий 01.01.1998 р. Володарським ГВГУ МВС України в Київськiй обл.), яка займала посаду Голова Правлiння, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Загребельна Людмила Степанiвна (Паспорт: серія СМ номер 564304 виданий 10.09.2003 р. Бiлоцеркiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл.), яка займала посаду Член правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Селезень Микола Володимирович (Паспорт: серія СК номер 134308 виданий 26.06.1996 р. Володарським РВГУ МВС України в Київськiй обл.), яка займала посаду Член Правлiння, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Бабюк Анатолiй Андрiйович (Паспорт: серія СК номер 133672 виданий 05.05.1996 р. Володарським РВГУ МВС України в Київськiй обл.), яка займала посаду Член Правлiння, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Мозговий Володимир Миколайович (Паспорт: серія СН номер 926428 виданий 01.01.1998 р. 01.01.1998), призначена на посаду Голова Правлiння.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова правління ВАТ Городище-Пустоварівський бурякорадгосп.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Загребельна Людмила Степанiвна (Паспорт: серія СМ номер 564304 виданий 10.09.2003 р. Бiлоцеркiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл.), призначена на посаду Член Правлiння.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Усенко Микола Петрович (Паспорт: серія СМ номер 215041 виданий 04.01.2000 р. Білоцерківським РВ ГУ МВС України), призначена на посаду Член Правлiння.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний зоотехнік Товариства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зорів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Бабюк Анатолiй Андрiйович (Паспорт: серія СК номер 133672 виданий 05.05.1996 р. Володарським РВГУ МВС України в Київськiй обл.), призначена на посаду Член Правлiння.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний інженер Товариства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Шкляренко Дмитро Петрович (Паспорт: серія СК номер 134452 виданий 20.05.1998 р. Володарським РУ ГУ МВС України), призначена на посаду Член правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний агроном Товариства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: зазначення розміру пакета акцій.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Кравчук Сергiй Дмитрович (Паспорт: серія СН номер 823638 виданий 22.05.1998 р. Мiнським РУГУ МВС України м.Києва), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Єфiмова Катерина Олександрiвна (Паспорт: серія СН номер 811706 виданий 08.05.1998 р. Ленiнградським РУГУ МВС України м.Києва), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Килимистий Віктор Степанович (Паспорт: серія СК номер 192586 виданий 14.05.1996 р. Ленiнградським РУГУ МВС України м.Києва), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Чумак Андрiй Миколайович (Паспорт: серія СН номер 188145 виданий 17.04.1998 р. Мiнським РУГУ МВС України м.Києва), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Хорошун Iгор Васильович (Паспорт: серія НС номер 428842 виданий 13.02.1998 р. Золотопiським РМВ УМВС України в Черкаськiй обл.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Кравчук Сергiй Дмитрович (Паспорт: серія СН номер 823638 виданий 22.05.1998 р. Мiнським РУГУ МВС України м.Києва), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: економiст Товариства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Вайспапір Вадим Аркадійович (Паспорт: серія СО номер 921718 виданий 30.11.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: голова Ради засновникiв ТОВ "Галс-К Лтд" .
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зорів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Гавриленко Микола Мефодiйович (Паспорт: серія СН номер 470656 виданий 25.03.1997 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "Галс К-ЛТД", заступник директора.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович (Паспорт: серія СН номер 181537 виданий 29.03.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора ТОВ "Галс К-ЛТД".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зорів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Євстратов Михайло Аркадiйович (Паспорт: серія СО номер 057363 виданий 19.01.1999 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник генерального директора ТОВ "Галс-К Лтд" .
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зорів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Чумак Андрiй Миколайович (Паспорт: серія СН номер 188145 виданий 17.04.1998 р. Мiнським РУГУ МВС України м.Києва), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: механік Товариства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Чопівський Василь Миколайович (Паспорт: серія СК номер 134255 виданий 24.06.1996 р. Вололарським РВ ГУ МВС України в Київській області), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «Гопак», Директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Кучер Надiя Василiвна (Паспорт: серія СО номер 307136 виданий 24.12.1999 р. Залiзничним РУГУ МВС України м.Київ), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Моренко Микола Миколайович (Паспорт: серія СМ номер 247423 виданий 04.02.2000 р. Тетіївським РВГУ МВС України), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Романчук Надiя Петрiвна (Паспорт: серія СМ номер 249560 виданий 03.10.2000 р. Володарський РВГУ МВС України), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Кучер Надiя Василiвна (Паспорт: серія СО номер 307136 виданий 24.12.1999 р. Залiзничним РУГУ МВС України м.Київ), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер Товариства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Агапкін Віктор Олександрович (Паспорт: серія МЕ номер 678337 виданий 03.08.2005 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Галс-К, аудитор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Троценко Олександр Миколайович (Паспорт: серія СН номер 052008 виданий 15.12.1995 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Галс-К, аудитор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.


3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Голова правлiння Мозговий Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мозговий Володимир Миколайович