Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 20.03.2012
Дата публікації 20.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне підприємство "Городище-Пустоварівський бурякорадгосп"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, м.Пустоварівка, в.Радгоспна, б.14
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0026957996
E-mail* VATGPB@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Городище-Пустоварівський бурякорадгосп» повідомляє, що при отриманні від ПАТ «Національний депозитарій України» 20.03.2012 р. зведеного облікового реєстру власників цінних паперів складеного станом на 05.03.2012 р., стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Пакет власника акцій юридичної особи – ПАТ "Городище-Пустоварiвський цукровий завод" (код 003724228, місцезнаходження: 09310, Київська обл., Володарський р-н, село Городище-Пустоварiвське вул. Ленiна,53) зменшився з 8000683 шт. простих іменних акцій, що становить 93,48239% статутного капіталу емітента до 0 шт. простих іменних акцій, що становить 0% статутного капіталу емітента емітента.
Пакет власника акцій юридичної особи - ТОВ "Галс Агро" (код 37109938, місцезнаходження: 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. Заводська, 4) збільшився на 8 000 683 шт. простих іменних акцій, що становить 93,48239% статутного капіталу емітента та став 8 000 683 шт. простих іменних акцій, що становить 93,48239% статутного капіталу емітента.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мозговий Володимир Миколайович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мозговий Володимир Миколайович