Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.04.2013
Дата публікації 24.04.2013 12:14:32
Найменування емітента* Публічне акціонерне підприємство "Городище-Пустоварівський бурякорадгосп"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, м.Пустоварівка, в.Радгоспна, б.14
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0026957996
E-mail* VATGPB@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Чопiвський Василь Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Євстратов Михайло Аркадiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Гавриленко Микола Мефодiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Троценко Олександр Миколайович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Горяінов Віктор Володимирович, призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 1996 – 2007р. – генеральний директор представництва англійської компанії «Umax» в Україні, 2007р. – 2008р. – радник по економічним питанням департамента захисту та безпеки «Легіон», 2009р. – 2010р. – голова правління дитячого медичного центру «Чайка», з 2010р. – по теперішній час – начальник служби безпеки ТОВ «Галс – К Лтд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Чумак Анатолiй Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Вайспапiр Вадим Аркадiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Кравчук Сергiй Дмитрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Кравчук Сергiй Дмитрович, призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Генеральний директор СТОВ «Цукровик». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Вайспапiр Вадим Аркадiйович, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: голова Ради засновникiв ТОВ "Галс-К Лтд". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ «Агрофос». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Чумак Анатолiй Миколайович, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: провідний спеціаліст СТОВ «Цукровик». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Агапкiн Вiктор Олександрович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Кучер Надiя Василiвна, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Кучер Надiя Василiвна, призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер – аудитор ТОВ «Галс-К Лтд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2013р. Посадова особа Агапкiн Вiктор Олександрович, призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник начальника головного Контрольно - ревiзiйного управлiння Мiнiстерства фiнансiв України. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мозговий Володимир Миколайович