Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.04.2013
Дата публікації 25.04.2013 11:24:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне підприємство "Городище-Пустоварівський бурякорадгосп"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, м.Пустоварівка, в.Радгоспна, б.14
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0026957996
E-mail* VATGPB@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Бойко Віра Євстафіївна, призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бригадир ферми ВАТ «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Усенко Микола Петрович, яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Шкляренко Дмитро Петрович, яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Бабюк Анатолiй Андрiйович, яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Загребельна Людмила Степанiвна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Мозговий Володимир Миколайович, яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Шкляренко Дмитро Петрович, призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "Городище - Пустоварiвський бурякорадгосп", агроном. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Бабюк Анатолiй Андрiйович, призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "Городище - Пустоварiвський бурякорадгосп", головний iнженер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Загребельна Людмила Степанiвна, призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "Городище-Пустоварiвський бурякорадгосп", Головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №3/2013 від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №3/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Мозговий Володимир Миколайович, призначена на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "Городище-Пустоварiвський бурякорадгосп", Голова правлiння. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 94 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мозговий Володимир Миколайович