Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.04.2014
Дата публікації 17.04.2014 11:59:21
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: (045-69) 5-79-96
E-mail* gpbr@gals-agro.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2014 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 09310, с. Городище – Пустоварівське, Володарський р-н, Київська обл., вул. Леніна,53, кімната № 1 (2 –й поверх)

Час проведення зборів: 14 год. 00 хв.

Перелік питань денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:
Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Проект рішення: . Обрати Загребельну Л.С. – Головою лічильної комісії, Крижову Д.М., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії.
Затвердити наступний регламент Зборів:
- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2014 від 21.02.2014 року).

Питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибутку і збитків.
Проект рішення: У зв'язку із збитками Товариства не приймати рішення про розподіл прибутку.

Питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та попереднє схвалення значних правочинів.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2014 рік.
Прийняти до уваги, що Товариство не планує протягом 2014 року вчиняти значні правочини, сума яких перевищує 25 відсотків активів Товариства.

Результати голосування з питань порядку денного:
Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Рішення:
1.1. Обрати Загребельну Л.С. – Головою лічильної комісії, Крижову Д.М., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії.
1.2. Затвердити наступний регламент Зборів:
- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2014 від 21.02.2014 року).

Результати голосування:
«За» - 8000777 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2013 році.
Результати голосування:
«За» - 8000777 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
Результати голосування:
«За» - 8000777 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
Результати голосування:
«За» - 8000777 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибутку і збитків.
Рішення: У зв’язку із збитками Товариства не приймати рішення про розподіл прибутку Товариства.
Результати голосування:
«За» - 8000777 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та попереднє схвалення значних правочинів.
Рішення: Затвердити Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2014 рік.
Прийняти до уваги, що Товариство не планує протягом 2014 року вчиняти значні правочини, сума яких перевищує 25 відсотків активів Товариства.
Результати голосування:
«За» - 8000777 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мозговий Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.04.2014
(дата)